$value) { if (in_array($key, $keys)) { if ($keep_keys == true) { $returned[$key] = $value; } else { $returned[] = $value; } } } return $returned; } ?> $v) { if (is_array($arr1[$k]) && is_array($arr2[$k])) { $d = arrayDiffKeyRecursive($arr1[$k], $arr2[$k]); if ($d) { $diff[$k] = $d; } } } return $diff; } ?>loadHTML($htmlcode); $linktags = $dom->getElementsByTagName('link'); $stylesheets = array(); foreach ($linktags as $lt) { foreach ($lt->attributes as $name => $attr) { if ($name == 'href' && strpos($attr->value, '.css') !== false) { $stylesheets[] = str_replace('DOMNamedNodeMap Object ( )', '', $attr->value); } } } $mpdf = new mPDF( 'utf-8', // mode - default '' 'A4', // format - A4, for example, default '' 0, // font size - default 0 '', // default font family 0, // margin_left 0, // margin right 0, // margin top 0, // margin bottom 0, // margin header 0, // margin footer 'P' // L - landscape, P - portrait ); // fajlba iras foreach ($stylesheets as &$stylesheet) { if (strpos($stylesheet, '://') === false) { $stylecode = file_get_contents($_CONFIG['url'] . '/' . $stylesheet); } $mpdf->WriteHTML( str_replace( array('"../', "'../", '(../'), array('"' . $_CONFIG['url'], "'" . $_CONFIG['url'], '(' . $_CONFIG['url']), $stylecode ), 1 ); } $mpdf->WriteHTML($htmlcode, 2); // fajlba mentes, ha igaz // kulonben csak megjelenitjuk legeneralt pdf fajlt if ($savetofile) { $mpdf->Output(_MAINPATH . '/' . $filename, 'F'); return $filename; } else { $mpdf->Output(); } exit; } ?>sqlNum($sql) > 0) { $sql = $SQL->sqlAllAssoc($sql); foreach($sql as $v) { $id = $v['id']; $a[$id] = array( 'id'=>$v['id'], 'name'=>$v['name'], 'parent'=>$v['parent'], 'depth'=>$depth+1 ); $c_1 = count($a); $a = ID_COLLECTOR($table, $lng, $id, $a, ($depth+1) ); $c_2 = count($a); if($c_2 > $c_1) { $a[$id]['disabled'] = true; } else { $a[$id]['disabled'] = false; } } } return $a; } ?> $c) { $color[$k] = hexdec($c); } $bg = imagecreatetruecolor($w, $h); $bgColor = imagecolorallocate($bg, $color[0], $color[1], $color[2]); imagefill($bg, 0, 0, $bgColor); imagealphablending($bg, true); imagesavealpha($bg, true); imagecopy($bg, $img, 0, 0, 0, 0, $w, $h); $img = $bg; } imagejpeg($img, $full_name, (isset($quality['image_quality']) ? $quality['image_quality'] : $_CONFIG['image_quality'])); } foreach ($_CONFIG[$sizes] as $key => $value) { resize($filename, $folder, $value[0], $value[1], $key, $sizes, $as_png); } return ($return_full_name === true ? $full_name : $folder.$filename); } } else { return false; } } else { return false; } } else { return false; } } = $startROW){ for($z=0; $z<$stopCOL; $z++){ if(isset($data[$z])){ $tomb[$i][$z] = $data[$z]; } } } $i++; } return $tomb; }else{ return "CANTOPEN"; } } ?> $strlen) return false; return substr_compare($string, $test, -$testlen) === 0; } ?> PHILIPS - Philips MG7785/20 - Smartcom - Tehnika za vaša dom
Korpa (0)
Korpa je prazna.
Ukupno: 0 din
Korpa

PHILIPS - Philips MG7785/20

Šifra: 91862

PHILIPS

Uporedi
Na stanju
19999 din 14999 din
Broj dodataka18
Vreme radado 5 sati
Dodaci za oblikovanjeMetalni trimer za detalje Precizni brijač Široki aparat za šišanje kose Aparat za brijanje tela Dodatak za zaštitu kože na telu Metalni trimer Trimer za nos i uši Podesivi češalj za bradu 3 – 7 mm 2 češlja za čekinjasti izgled 4 široka češlja za kosu 2 če
Doterivanje tela / šišanje / nega licaDuga brada Kratka brada Izgled čekinjaste brade Oštre linije Detaljno oblikovanje Bradica
Slični proizvodi